För boende

Förvaltare
Storholmen Förvaltning
Telefon: 0771-786 746
Web: www.storholmen.se

Fastighetsskötsel:
Stridbar El & Byggservice AB – Johan 070 690 00 70, Anders 070 690 00 80
Felanmälan: Telefon 08 645 50 03 kl 08.00‐09.00
Övriga tider 07.00‐16‐00 telefonsvarare avlyssnas varannan timme
Jourtjänst: Kvällar, helger: Bravida 020 21 21 12
(Vid frågor om fastighetsskötsel kontakta Charlotte Hellstadius 08 4113939, 0736102216)
Information för medlemmar: un.eradivsllitnull@natavfrb

Felanmälan hiss:
Otis 0200 212111

Trappstädning:
ESI AB Gabriel von Sydow. es.tenttenull@ise 08 661 13 70

Trädgården:
Vakant för tillfället.

Takskottning:
Ice Pool Hans Roos

Webbplatsen:
Magnus Liistamo moc.liamgnull@omatsiil


Om du har svårt att ladda ned filerna; högerklicka och välj ”spara mål/länk som…”.

Stadgar

 • Brf Vätan 22 – Stadgar - februari 7, 2018

 • Ordningsregler

 • Ordningsregler Vätan 22 - januari 15, 2021

 • Information

 • Brf Vätan 22 – Andrahandsuthyrning - december 17, 2015

 • Ekonomisk plan

 • Brf Vätan 22 – Ekonomisk plan - juni 25, 2001

 • Byggregler

 • Byggregler - oktober 9, 2020

 • Årsredovisningar

 • Brf Vätan 22 – Årsredovisning 2019 - augusti 20, 2020
 • Brf Vätan 22 – Årsredovisning 2018 - december 20, 2019
 • Brf Vätan 22 – Årsredovisning 2017 - maj 5, 2018
 • Brf Vätan 22 – Årsredovisning 2016 - juli 11, 2017
 • Brf Vätan 22 – Årsredovisning 2015 - augusti 16, 2016
 • Brf Vätan 22 – Årsredovisning 2014 - maj 19, 2015
 • Brf Vätan 22 – Årsredovisning 2013 - februari 18, 2015
 • Brf Vätan 22 – Årsredovisning 2012 - april 10, 2013
 • Brf Vätan 22 – Årsredovisning 2011 - maj 1, 2012